olvsó

Kedves Olvasóink!

Liszt Ferenc így szólt a"czigányokról".

"Ha Radicsot hallom, szinte eltűnik a valóságos környezet. Az erdők illata csap meg, a források csörgedező zenéje és egy szív mélabús vallomása, mely szenved és ujjong - szinte egy időben.
Nézetem szerint, ehhez a zenéhez nem szabad hozzányúlni. Sőt, óvni kell a hivatásosok kontársága ellen.
Ezért hát becsüljék meg jobban a cigányzenészeket, hogy ne legyenek többé egyszerű szórakoztatók, akikkel ünnepségeik hangulatát emelik, vagy pezsgőzés közben a fülükbe húzatnak!
Ez a zene igazán van olyan szép, mint az Önök csipkéi, vagy hímzései. Miért nem becsülik meg jobban, miért nem szeretik ugyanúgy?"

2011. július 16., szombat

Blaha Lujza nótákat énekel
Blaha Lujza Szentesen
Száz évvel ezelőtt

2004. október 29.

Ha csak annyit hallunk vagy olvasunk, hogy a "nemzet csalogánya", nyomban rávágjuk: Blaha Lujza. Pedig már közel nyolcvan éve nincs közöttünk, játszani már a legidősebb kortársaink sem láthatták, s az a két némafilm, amelyek megőrizték alakját, évtizedek óta a filmmúzeumban hevernek. Emléke mégis élénken él, mintha csak a közelmúltban távozott volna el közülünk.

A közeli és a távoli múltban alig akad még egy olyan színésznő, akit közönsége olyan túláradó szeretettel, rajongással és imádattal övezett volna, mint Blaha Lujzával tették kortársai. Ez volt tapasztalható a száz évvel ezelőtti szentesi vendégszereplése alkalmával is, a sokak által "hidegnek", zárkózottnak tartott szentesi emberek részéről. Mielőtt beszámolnánk lelkes fogadtatásáról és diadaláról, ismerjük meg, hogy mit írnak róla a lexikonok.

Blaha Lujza Rimaszombatban született 1850. szept. 8-án, Reindl családnéven. Apja huszártisztként végigharcolta a szabadságharcot, majd Várai néven vándorszínésznek állt. Anyja (Ponti Aloiza) szintén színész volt. 1858-tól gyermekszerepekben lépett fel Kölesi Lujza néven. 1864-től a szabadkai, 1867-től a debreceni társulat tagja. Szabadkán férjhez ment Blaha János karmesterhez, akinek zenei képzettségét köszönhette. Hálája jeléül a színpadon egész életében viselte első férje nevét. 1871-től a Nemzeti Színház, 1875-től az akkor alapított pesti Népszínház tagja. 1901-ben a Nemzeti Színház örökös tagja lett, de megszűnéséig a Népszínházban játszott, amelyet ő tett a pesti német színház diadalmas vetélytársává. 1910-ben visszavonult a színpadtól, ezután már csak ritkán vállalt szerepeket (utoljára 1922-ben). Budapesten hunyt el 1926. jan. 18-án. A lexikonok feljegyezték még, hogy a népszínművek primadonnájaként teljesen azonosult szerepeivel. Természetes játékával, humorával, kellemes énekével meghódította a közönséget, aki kedvencét lelkes szeretettel övezte. Kortársai és az utókor véleménye szerint is rendkívül jelentős szerepe volt Budapest szellemének magyarrá tételében.

Blaha Lujza szentesi vendégszereplésére 1904. okt. 28-31. között került sor, Palotay Antal színigazgatónak köszönhetően. A helyi lapok nagy teret szenteltek a művésznőnek. A Szentes és Vidéke a beharangozó cikkében így fogalmazott: "Hogy kicsoda Blaha Lujza, akit a nemzet csalogánya díszjelzővel tisztelt meg a kora, ezt fölösleges talán közönségünk előtt feltüntetnünk. Elég annyit mondani róla, hogy ez a csodás művészlelkű asszony az ő édes-bús magyar nótázásával többet magyarosított a fővárosunkon, mint minden erre hivatott más tényező együttvéve, de több barátot is szerzett nekünk magyaroknak, mint bárki más."

Az Alföldi Ellenzék ennél is patetikusabb hangon írt: "Ünnepnapja van Szentes városának. A magyar dal nemtője, a népköltészet testté vált Igéje eljött, hogy először - és ki tudja, talán utoljára is - abban a szerencsében részesítse az ő magyar népét, hogy láthassa, hallhassa. Petőfi megírta a magyar dalt, - senki olyat többé nem fog írni. Dankó Pista hegedűjén megtermett a nóta, oly bőségesen, oly szépen, ahogy talán több költőnek már nem fog megadatni. Blaha Lujza eljátszotta, eldalolta a magyar nép fájdalmát, évezredes bánatát, és aki láthatta, aki hallhatta, az soha többé nem tudja elfelejteni. Hiába politizálnak az államférfiak, hiába akarják megoldani a nemzetiségi kérdést, a németből, a tótból, oláhból, szerbből jó magyart csinálni nem fog sikerülni, - de ahol Blaha Lujza megjelent, ahol az ő ajkáról röppent fel a nóta, ott egyszerre mindenki magyar lett, mindenki büszke lett arra, hogy a magyar nemzet fia, hogy megadatott a kegy a Teremtőtől azon a nyelven beszélni, melyen egy Blaha Lujza énekel..."

A színházi előadásokról a Szentes és Vidéke így tudósított: "Írjunk-e róluk kimerítő bírálatot, mikor a közönség úgy bírált, hogy már az első estén színültig megtelt a nézőtér, a második estén szinte félelmetesen szorongott a színházban ember-ember hátán, és a harmadik estén is úgy lehetett ezt a veszedelmes szorongást elhárítani, hogy az igazgató korlátolt számú belépőjegyet adott ki?

Három estén, három különböző népies alakban láttuk Blaha Lujzát: első este mint Nánit, a glogováczi sváb leányt, a második estén mint Hankát, a felvidéki tót leányt, a harmadik estén pedig mint Török Zsófit, a tűzről pattant magyar menyecskét. És ebben a három, ilyen külön néplélekre szabott szerepe mindegyikében tökéletes volt, legtökéletesebb azonban mint Török Zsófi, mert a lelkesedésnek azt a viharzó orkánját, amely az alakítását végig kísérte, alig hisszük, hogy kívüle más magyar művésznő képes legyen ma a magyar nép lelkéből kiváltani.
Játéka mindhárom estén, kezdettől végezetig egy diadalmi harsona volt, állandó ünnepeltetés, virágzápor, éljenzés és taps, hogy sokszor percekbe telt felvonás közben is, míg a lelkesedés frenetikus kitörése elült, felvonások és játék végén pedig vége-hossza nem akart lenni a kihívásnak..."

A fentieket megerősítette az Alföldi Ellenzék is: "Kitörülhetetlenül emlékezetébe marad mindenkinek, aki a három estén keresztül élvezhette Blaha Lujza utolérhetetlen nagy művészetét. Mind a három este zsúfolásig megtelt a színház, és olyan ovációban volt része Blaha Lujzának, amilyen neki se adatik meg mindennap. Vasárnap este (okt. 30.) a harmadik felvonás végén nem kevesebb, mint tizennyolcszor hívták lámpák elé. Koszorú, csokor, virág és a tisztelet minden külső jele megvolt, amit csak a közönség egy művésznőnek adni szokott... Azt hisszük, hogy ha a közönség nagyon sokáig nem tudja elfelejteni ezeket az estéket, Blaháné művészi emlékei között is nem utolsó helyet fognak elfoglalni a szentesi esték." Búcsúzásként hozzátette: "Hozza vissza Isten közénk mielőbb Blaha Lujzát, mint mindenkor szívesen látott, örömmel fogadott vendégünket!" (A kívánság meghallgatásra talált: 1905 őszén a művésznő ismét Szentesre érkezett, és újból lenyűgözte a szentesieket.)

Labádi Lajos

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése